Счет для пожертвований и десятин:
Для банков Польши:
KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAŃSKI "NOWA NADZIEJA" W KRAKOWIE
Номер счета: 78 1020 2892 0000 5102 0816 8827
Назначение платежа: Darowizna na cele kultu religijnego
Для международных переводов:
IBAN: PL78 1020 2892 0000 5102 0816 8827
Kod SWIFT banku :BPKOPLPW

EUR
Beneficiary account: PL35 1020 2892 0000 5102 0821 7228
Beneficiary name: KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAŃSKI "NOWA NADZIEJA" W KRAKOWIE
Beneficiary bank name: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Beneficiary bank code (SWIFT): BPKOPLPW
Tytul: Donation for religious purpose
USD
Beneficiary account: PL13 1020 2892 0000 5102 0821 7236
Beneficiary name: KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAŃSKI "NOWA NADZIEJA" W KRAKOWIE
Beneficiary bank name: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Beneficiary bank code (SWIFT): BPKOPLPW
Tytul: Donation for religious purpose
Сделать пожертвование он-лайн